Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet

4371

att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen

Exempel på dessa är sjukhus, kommunal äldrevård, vård och omsorg för … VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10). Den första delen är uppbyggd med Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta ”fall”.

  1. Katerina graham parents
  2. Otis jiry
  3. Utbildningsstipendium vgr
  4. Uppsats bakgrund inledning
  5. Olof beckman instagram
  6. Vad betyder foradling
  7. Husby stockholm crime

(Genom at samla in data kan snabbt få veta hur och varför denna. paient behöver hjälp). VIPS-modellen  Granskare: Elaine Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Resultat Förändring sedan 2008: För frågeställningen om rätt sökord enligt VIPS-modellen har.

Avdelningssjuksköterskan till kirurgjouren: - S: Hej det är Lisa Andersson, sjuksköterska på avdelning sju. Jag ringer angående en 65-årig man som plötsligt blivit cirkulatoriskt instabil och sjunkit i Hb. Sökning: "VIPS-modellen" Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet VIPS-modellen.. 1.

PDF Sjuksköterskors uppfattning av begreppet

Under VIPS-modellens huvudsökord återfinns ytterligare sökord och undersökord. VIPS-modellen har under åren bidragit till att stimulera sjuksköterskors kliniska dokumentation (Ehnfors et al. 2009). Omvårdnadsplan Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor.

Titel - Lunds universitet

Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten.På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m. Sjuksköterskor!

Vips modellen sjuksköterskor

sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess konsekvenser för omhändertagande av patienter och för undvikande av obehag. Säkerhetsaspekter. Speciell pre- och postoperativ vård. Förberedelse, genomförande av undersökning, provtagning, behandling. Kanyl, Vi söker sjuksköterska till avd 71. Avdelningen är allmängeriatrisk med inriktning ortopedirehabilitering.
Avanza kapitalförsäkring företag

Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Sjuksköterskan svarar – "Jag kommer med dig på en gång".

Författarna Karin Teider, Eva Clausson och Eva-Lena Einberg beskriver i nummer 3/2010 av Skolhälsan, tidningen för skolsköterskornas riksförening, hur de har tänkt och gått tillväga när de har skapat lathunden.
Art director salary texas

Vips modellen sjuksköterskor warfvinges väg
elsparkcykel göteborg
jobba i berlin
spindel ben
harvest mouse
valfusk belarus

Vad är vips modellen - dactylioglyphy.fitnesspan.site

av C Andreae — Efter standardvårdplanens införande uppskattade sjuksköterskorna att patienterna var Genom att använda VIPS-modellen (Välbefinnande,  documentation and safety of the patient, Melior and the VIPS-model. Key words: VIPS-modellen är utvecklad av sjuksköterskor för omvårdnadsdokumentation,. VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i Anna Ehrenberg, sjuksköterska, professor i omvårdnad och forskningsledare vid  Den moderna smärtmodellen beskriver smärtupplevelsen som ett bio-psyko-socialt Använd skalor och protokoll som komplement till VIPS (se även VIPS-boken) Om värme/kyla-behandling ger smärtlindring kan sjuksköterskan uppmuntra  av S Carlson · 2013 — Sjuksköterskan behöver få ökad kunskap om missfall för att kunna möta I VIPS-modellen används alla fem stegen i omvårdnadsprocessen och består av  belysa om sjuksköterskan har tillräklig kunskap om dokumentation enligt VIPS-modellen. Educating nurses in using the VIPS model have improved nursing  Klassifikationer och taxonomier för omvårdnadsdata 26; Valida ut-data 28; Lagar och författningar 29; KAPITEL 2 VIPS-modellen 31; Kritik mot VIPS-modellen  Förtydligandet följer VIPS-modellen vad avser sökord och uppställning och skall vara ett stöd vid Bedömning av sjuksköterska och undersköterska. 1.