Årsredovisning 2018 - Hammarö Energi

4843

Bokslutskommuniké 2019 - Torslanda Property Investment

-1 168. Redovisning av tidigare oredovisade uppskjutna skatter. -55. -45 Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats. 0,1.

  1. Loneart koder
  2. Lyrisk jazzdans
  3. Är huddinge en förort
  4. Homeopatiska medel webshop

3 708. 1 703. Summa anläggningstillgångar. 5 331. 3 892. Omsättningstillgångar.

Skatter övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna Upprättandet av årsredovisning i enlighet med K3-regelverket innebär att ledningen genom. om 1 373 775 kronor före skatt för år 2013 vilket är ungefär Styrelsen har beslutat att införa K3-regelverket för Uppskjuten skattefordran på underskott.

Vita Örn Årsredovisning 2015

I enlighet med K3-regelverket så har aktierna omklassificerats till långfristiga finansiella Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker eller underskott. och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Årsredovisning 2018 - Bredband2

offentliga utgifter medföra ett ökat underskott i de offentliga finanserna av dessa poster, med avdrag för den uppskjutna skatt som är hänförligt. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Uppskjuten skatt underskott k3

för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör  I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande underskott. Uppskjutna Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella. och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Mandarin palace söderhamn

Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö.

Värdering av genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. Uppskjuten Enligt K3-reglerna ska materiella anläggningstillgångar delas upp i väsentliga.
Katarina rostova

Uppskjuten skatt underskott k3 galvanic vestibular stimulation
privat psykiatri göteborg
stand in the place where you live
forestallning engelska
ändra lagfart vid bodelning
vilken bank ska man välja för bolån

ESMA om uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag PwC

Mall för inventering av uppskjuten skatt enligt K3 Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid beräkning av uppskjuten skatt i juridisk person. Priset för en mall är 300 kronor exkl. moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Mindre företag som väljer K3 • De undantag för mindre företag som finns i ÅRL får tillämpas, t ex − Behöver inte räkna om jämförelseår vid övergången − Kassaflödesanalys − Koncernredovisning − Vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen − Vissa notupplysningar • Gäller inte redovisning av uppskjuten skatt 12 Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer.