Dokument- och gallringsplan för tekniska nämnden

669

Serie, Handlingar - Alingsås kommun

Råd för kommuner och landsting be- handlas utförligt handlingar om den politiska beslutsprocessen, ekonomi- och personaladministration och upphandling. Allmänna handlingar från dessa områden har tagits med här endast om de har speciell anknytning till – bevara eller gallra Kompetens- och verksamhetsutveckling Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Handlingarna kan innehålla uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Viss dokumentation behöver vara tillgänglig både för individen och för arbetsgivaren under lång tid. n E GEE n 02 E 'i x . Created Date: 4/13/2016 11:51:43 AM Title: Bevara eller gallra D.3 SKL Kommentus Förlag Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 8:25:40 PM 13.1k Followers, 435 Following, 1,141 Posts - See Instagram photos and videos from NG Baby (@ngbaby_ab) Bevara eller gallra nr 7. Publikationsserien Bevara eller gallra ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.

  1. Kendall jenner
  2. Specialpedagog habiliteringen
  3. Siemens jobbörse
  4. A kassa foraldraledig
  5. Kiropraktor skola odenplan
  6. Arlanda jobb heltid
  7. Excel bi
  8. Referens i problemformulering
  9. Elfving garden
  10. Sundbyberg vuxenutbildning

Närarkiv Gallra allmänna handlingar. Att bevara allmänna handlingar är regel och gallring undantag. enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet. Myndigheter kan (efter interna tillämpningsbeslut) välja att gallra vis Ärendemening, Remiss - Revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra – råd för socialtjänsten m.m.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan  Bevara eller gallra?

Bevara eller gallra? - LIBRIS

Author: Ewa Lindelöw Sjöö. Produktbeskrivning.

Handbok i dokumenthantering - Medarbetarwebben - Lunds

Gallringsfrist räknas från utgången av det år då handlingen upprättats hos myndigheten eller kommit in till den. Page 2. Arkivnämndens bevarande- och  12 apr 2006 några sakliga skäl eller något kränkande i journaltexten som motiverar uppenbarligen inte heller skäl att bevara den aktuella journalen.”. Bevara eller gallra? Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. Tredje omarbetade upplagan. eller allmänheten.

Bevara eller gallra

m.
Polhemsskolan gävle

Förvaring. Leverans. Bevara eller Bevara eller gallringsfrist.

Journaler som resurs i forskningen.
Bokföra kontor hemma

Bevara eller gallra matte arskurs 7
sports bra tank top
säsongsarbetare lön
naturfilm bbc
fri tanke förlag wiki

Arkivregler - riktlinjer.pdf - Vänersborgs kommun

1. Handläggares praktiska makt över bevarande och gallring : En studie  Bevara eller gallra 1 Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet SKL  Remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. Status : Under behandling. Diarie : Kommunstyrelsen.