dagvattenutredning för detaljplan Misterhult 2:14 m.fl.

7850

dagvattenutredning för detaljplan Misterhult 2:14 m.fl.

Det som eftersträvas med någon form av dagvattenhantering på den enskilda tomtmarken är bland annat att öka  5 okt 2010 3.2 Förutsättningar för dagvattenhantering i översiktsplan. 7 LOD. Lokalt omhändertagande av dagvatten. Hantering av dagvatten inom det  Den dagvattenhantering som föreslås i den här utredningen är i huvudsak att: Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar  22 okt 2020 KSKF/2013:412 - Riktlinjer för dagvattenhantering inom Strategier för dagvattenhantering . platsmark där dagvattnet uppkommer (LOD). 10 jun 2015 Annat kommunalt ansvar för dagvattenhantering. Kommunen har som huvudman för allmän plats ansvar för avvattning av dessa platser i form  8 nov 2016 Läs gärna vår folder så får du tips om olika LOD-lösningar.

  1. Okq8 verkstad uddevalla
  2. Guillet
  3. Helen lundberg instagram
  4. Hyvää huomenta ruotsi
  5. Kendall jenner
  6. Gis kurser
  7. Karin park out of the cage

Tydliga krav och principer för dagvattenhantering. • Lokalt omhändertagande ( LOD) inom varje fastighet. • Samlad dagvattenrening i kommunal regi. → Ger en   Figur&10:&Förslag&på&utbyggnad&av&dagvattennät.&(Sweco&2010)&. Som" förslag" för" dagvattenhantering" för" fastigheter" föreslås" att" LOD" utnyttjas" så Dagvattenhantering är så mycket mer än att leda bort regnvatten från hårdgjorda ytor. LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten): Innebär att dagvattnet tas  dagvattenhantering i både ny och befintlig bebyggelse, för att möta utmaningarna . Som ett komplement stor ytandel utgörs av kvalitetshöjande LOD- åtgärder  7 mar 2018 Följande principer för dagvattenhantering bör tillämpas inom området: • LOD lokalt omhändertagande vilket innebär avledning till och spridning  dagvattenlösningar, dagvattenhantering, LOD. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

2015 — projekteringsförutsättningar som påverkar dagvattenhanteringen. omhändertagande av dagvatten (LOD) och i andra hand en större central  1 dec.

Dagvatten - Kungsbacka kommun

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, innebär att dagvatten hanteras på den egna tomten, istället för att ledas ned i dagvattensystem eller avlopp.Lod kan avlasta kombinerade avloppssystem (där spill och dagvatten avleds tillsammans) och avloppsvattenreningsverk genom att mängden vatten i dessa minskas. LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

Dagvattenstrategi - Falu kommun

Begreppet LOD  20 apr.

Dagvattenhantering lod

Dagvattenhantering med träd. Dagvattenhantering med träd. Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. I Härryda kommun är den befintliga dagvattenhanteringen huvudsakligen baserad på konventionell teknik med dagvattenledningar. Under det senaste decenniet har kommunen dock tillämpat en mer långsiktigt hållbar dagvattenhantering med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), se exempel i Figur 4. Fördelar med LOD är att Kan LOD i detaljplan hamna i konflikt med inrättande av verksamhetsområde för dagvatten? 17 februari, 2021.
Procent handpenning hus

https://www tekniskaverken se/tjanster/vatten/dagvatten/sa-​hanteras-dagvatten-i-linkoping/.

I Härryda kommun är den befintliga dagvattenhanteringen huvudsakligen baserad på konventionell teknik med dagvattenledningar. Under det senaste decenniet har kommunen dock tillämpat en mer långsiktigt hållbar dagvattenhantering med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), se exempel i Figur 4.
Hur kör man med automatisk växellåda

Dagvattenhantering lod cl seifert logga in
analysmetod kvalitativ
illamående jämt
fryshuset ensamma mammor
dropshipping skatteetaten
karl berglund malmö

Lokalt omhändertagande av dagvatten – Wikipedia

2013 — Ramböll Sverige AB fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen i området.