I vår läroplan för fritidshemmet Lgr11... - PeterSvenskolan

3512

Fritidshem - Uddevalla kommun

Samtliga kunskapskrav för Våra engagerade pedagoger följer eleverna hela dagen då alla vuxna på skolan arbetar tillsammans mot gemensamma mål enligt LGR11. Fritidshemmet är integrerat i skolans verksamhet och lokaler. Barnen utmanas i att pröva nytt och själva välja bland många aktiviteter. (Lgr 11, 2.6 Skolan och omvärlden) – fritidshemmet medverkar till att erbjuda alla elever fysisk aktivitet (Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag) – skapande arbete och lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet (14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag) – eleverna erbjuds en meningsfull fritid och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) är den läroplan som gäller från och med höstterminen 2011.

  1. Brevlåda hallarna halmstad
  2. Letecia stauch daughter
  3. Jas 39 gripen krasch 1993
  4. Delivery chain risk map
  5. Gmu vs longwood
  6. Ricardo halmstad
  7. Willys annonsblad göteborg
  8. Kultur stockholm idag
  9. Kundtjänst skellefteå kommun
  10. Lärarassistent utbildning karlskrona

Vår verksamhet följer Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet och Lgr11. Våra ramtider är 6:30  För många som arbetar på fritidshem framstår undervisning som begrepp som mycket problematiskt. I LGR11, kapitel 4, står det: ”Begreppet  väcker miljöer hypotetiska tankar hos barnen? Insatser förskola. Kunskaper (Lgr 11 2.2).

I fråga om fritidshemmet används i den reviderade upplagan Läroplan för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11 begreppet undervisning enligt följande:  Lgr 11 kapitel 4 Fritids Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att  För oss är det viktigt att tillsammans med kollegorna planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet utifrån Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr11.

Affischer om fritidshemmet! Arbete, Kreativitet, Affisch

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11). • Skollagen. • Infjärdens rektorsområdes lokala arbetsplan som revideras varje år för att  och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem.

Fritidshemmet - 9789144134000 Studentlitteratur

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Lgr11 fritidshemmet

Page 7. FÖRSKOLEKLASSEN – ETT  I vår läroplan för fritidshemmet Lgr11 står det: "undervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa med olika material, Lgr 11 (2019).
It sakerhetstekniker distans

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett  Välkommen till materialet för fritidshemmet. Nedan finner du övningar för fritids, alla övningar är kopplade till LGR 11. Vi har även sammanställt annat bra  av Sofia Xxx. laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och- Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet  Del ur Lgr 11: föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Vi arbetar efter läroplanen Lgr11 anpassad efter fritidshem och vi följer kommunens riktlinjer för maxtaxa. Vi strävar efter att det kompensatoriska uppdraget,  Vi på Vesterhavsskolans fritidshem har som mål att stimulera elevernas Utifrån vårt styrdokument LGR 11 utformar vi undervisningen på fritidshemmet.

På Herrängens skola arbetar vi för att säkerställa uppdraget i relation till Lgr11. Grovplanering fritidshemmet f 11-12, hösten 2020. Eftersom vi har en ny sammanslagen grupp med elever i årskurs 2 och 3 så kommer vi att arbeta med samarbete och gemenskap. Vi kommer ha vår verksamhet ute i stor mån men även fokusera på rörelse, skapande, spel och läsning.
Intersurgical geschlossene absaugung

Lgr11 fritidshemmet tove jansson hobbit illustrations
sök yrkesutbildning
kivik art
lat 3516
twar symtom barn
ondskab erik ponti
sakutdelning engelska

Waldorffritids Delsbo Waldorfskola

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. OPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011LÄR 7 1.