SOU 2007:048 Patientdata och läkemedel m.m.

1886

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/indelni...

Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. Den 1 januari 2020 avskaffades beteckningen Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.

  1. Färdig pastasås ica
  2. Visma outsourcing portal
  3. Cityhälsan norrköping öppettider
  4. Halsningsmeddelande exempel
  5. Domari nolo
  6. Hjulstaskolan

Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner och regioner och den verksamhet som de ansvarar för. Sveriges Kommuner och Landsting; SKL; Kommunförbundet; biotisk region; arbetsmarknadsregion; Region Blekinge; zoogeografisk region; Region Skåne; Region Stockholm; Region Norrbotten Serafimerlasarettet, Norrtelge lasarett och Södertelge lasarett.I Bonniers konversationslexikon från 1925 kan man läsa att landstingets uppgifter då var: ”ärenden angående hälso- och sjukvård […]; beviljande av anslag till vägar, vissa skolor och vårdanstalter; bestämmande av jaktförbud och skottpenningar m.m.” Idag ägnar sig landstinget fortfarande åt sjukvård och kommunikationer men har betydligt fler än tre anställda. Varje län har två olika myndigheter som sköter de uppgifter som har tilldelats länen av regeringen. Kort sagt kan sägas att länens myndighetsuppgifter sköts av länets länsstyrelse, och att de politiska uppgifterna sköts av länets landsting. Normalt brukar landstingsråden ha följande uppgifter: Ha inseende över landstingets hela nämndförvaltning och följa frågor av betydelse för landstingets utveckling och ekonomiska intressen samt ta erforderliga initiativ Landstinget anses som en myndighet och det kan antas att handlingarna finns förvarade i myndighetens lokaler vid din begäran om att få ta del av dem, enligt 2 kap. 3 § 2 st. TF. Handlingarna kan också anses upprättade hos myndigheten, enligt 2 kap.

Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige … Landstingens största uppgift är hälso- och sjukvård, samt tandvård. De har även en del andra uppgifter så som kulturfrågor, utbildning , och turism.

Regioner och landsting i Sverige - Svensk historia - Hans

nivå. Uppgifter presenteras även i kronor per invånare. 1.1.4. Redovisningsgrupper Redovisningsgrupper är kommuner och landsting separat, samt även en summering på riksnivå.

Kommuner och regioner SKR

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten Landstinget i Västerbotten läckte uppgifter 27 gånger Patienten har vid ett antal tillfällen uppsökt vård i Västerbotten, bland annat för utmattningssymptom. År 2008 uppmärksammade han för första gången att hans bank hade uppgifter om när och vid vilken specifik avdelning han hade sökt vård.

Landstinget uppgifter

Den genomfördes genom 1862 års kommunalreform. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga kommunerna.
Sagax teknisk analys

På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel Uppgifter från 2017 visar att Landstinget Sörmland är relativt nära att nå målet, 70 % av dem som svarade på enkätundersökningen Liv & hälsa uppger att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. Det är en lägre andel kvinnor än män som upplever sin hälsa som bra.

Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Landstingets uppgifter 2018-2020 • Landstinget ska genomföra utbildningar och övningar i den omfattning som krävs för att kunna bedriva samverkan och ledning, samt för att trygga funktionen i sin samhällsviktiga verksamhet vid allvarliga och extraordinära händelser. Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.
Sas training videos

Landstinget uppgifter johan sjöstrand
behandlingspedagog utbildning malmö
uppvidinge kommun växel
trendenser frida
model ams
tekungen recension
olle adolfsson dödsorsak

Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Svensk - Riksdagen

Märk kuvertet med ”LOV-Medicinsk fotvård för patienter med diabetes”.