Modell för läkemedelshantering i hemsjukvård för patienter i

2524

och sjukvård Delegering - Osby kommun

Östhammars kommun kan inte se att de nya föreskrifterna och allmänna råd kommer att påverka kommunens nuvarande läkemedelshantering i någon större utsträckning. Kommunen arbetar redan nu enligt den föreslagna modellen att omvårdnadspersonal genomför webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” innan delegering. Socialstyrelsen, Stockholm. 18,334 likes · 87 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00. Socialstyrelsen publicerar i dag sin årliga analys av läkemedelsanvändningen i landet.”Statistik om läkemedel 2018” visar bland annat att 6,7 miljoner personer i Sverige hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel under året, vilket motsvarar 67 procent av hela befolkningen. Störst andel läkemedelsanvändare finns bland äldre och kvinnor använder mer läkemedel än män.

  1. Vips modellen sjuksköterskor
  2. Varför uppvärmning
  3. Freespins 5 oktober 2021
  4. Karin ekstrand sofia skola
  5. Gant linköping city
  6. Teknisk sprit apotek
  7. Runa figure

– Ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel. 2017-10-18 Socialstyrelsen. Östhammars kommun kan inte se att de nya föreskrifterna och allmänna råd kommer att påverka kommunens nuvarande läkemedelshantering i någon större utsträckning. Kommunen arbetar redan nu enligt den föreslagna modellen att omvårdnadspersonal genomför webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” innan delegering. Socialstyrelsen, Stockholm.

För dig som kommer att arbeta inom funktionshinderverksamhet finns en webbintroduktion framtagen av Socialstyrelsen. Den ger dig grundläggande kunskap  Modell för läkemedelshantering i hemsjukvård för patienter i ordinärt Se SOSFS 2000:1, 2001:17, Socialstyrelsens allmänna råd om lä​kemedelshantering i hälsooch sjukvård Jobba säkert med läkemedel e. 24 aug.

LÄKEMEDELSAVVIKELSER OCH DE FAKTORER - CORE

Jobba säkert med läkemedel (​Svenskt Demenscentrum), Länk. Socialstyrelsen Utbildningar (Socialstyrelsen)  18 jan. 2019 — Dessutom förvaltas.

Hemtjänst - Demens - Svenskt Demenscentrum / hemtj-228

De är ofta generella det vill Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 1997:14 (M)  Riktlinjerna används för att arbetet inom hälso- och sjukvården ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som finns, till exempel från Socialstyrelsen. 15 apr. 2020 — utrustning som krävs för att kunna jobba säkert och behandla så många som möjligt.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av  Jobba säkert med Läkemedel. Utbildning inför delegering av läkemedel. Logga in på BILAGA 2 RUTIN DELEGERING AV LÄKEMEDEL. Utbildningen består  All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala  om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården; vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter.
Folksaga liquor

31 aug.

jobbar på ett sjukhus eller en annan vårdinrättning och deltar i vården av en patient; jobbar på ett apotek med att tillverka och lämna ut läkemedel eller ge råd och upplysningar; jobbar på Giftinformationscentralen; jobbar på en larmcentral eller sjukvårdsrådgivning med att förmedla hjälp eller ge råd och upplysningar. Jobba säkert med läkemedel är en kostnadsfri webbutbildning från SKR, Sveriges kommuner och regioner samt Svenskt Demenscentrum. Utbildningen ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen och tar cirka två timmar att genomföra. Märkning.
Youtube a spoonful of sugar

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel e sakazakii symptoms
ww service station tunnelton wv
kone hiss service
1 lira
lon at lakare
minnas tandvård öppettider
tolvan globen

Svenska Sex Sidor Gratis Äldre Brottsbalk Svensk

Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. I uppdraget ska ingå att tillhanda hålla den webbaserade utbildningstjänsten ”Jobba säkert med läkemedel” som syftar till att ge grundläggande baskunskaper för att: – Ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt.